นายสิรภพ นรัตถรักษา นักเรียนแลกเปลี่ยนทูตสันถวไมตรีของประเทศไทย ณ ประเทศบราซิล

เมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา สโมสรโรตารีสากลและโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ได้มีโอกาสส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน ภาค 3360 โรตารีสากล ซึ่งได้แก่ นายสิรภพ นรัตถรักษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เดินทางไปศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาและแลกเปลี่ยนในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนทูตสันถวไมตรีของประเทศไทย เป็นเวลา 1 ปี ณ ประเทศบราซิล

ซึ่งนายสิรภพ ได้แบ่งปันว่า ได้เรียนรู้ภาษาที่ไม่เคยเรียนและเห็นสิ่งต่าง ๆ มากมาย เป็นครั้งแรกที่ได้ห่างไกลบ้านขนาดนี้ ทั้งท้าทายและประสบปัญหามากมาย เป็นช่วงชีวิตที่ตื่นเต้นและยากลำบาก เป็นช่วงปีที่น่าจดจำ น่าเสียดายที่มีเวลาเพียงแค่ 1 ปี ถึงแม้บราซิลจะเป็นประเทศที่ไม่พัฒนามากนัก แต่ก็ได้พบมิตรภาพ เพื่อนสหายและได้เห็นสถานที่ต่าง ๆ มากมาย ที่ไม่เคยเห็น ทั้งร้านค้า ชายหาด และอื่น ๆ อีกมากมาย รู้สึกคุ้มค่ามากที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้