น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู 2560

 กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อคุณครูซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในทุก ๆ ปีการศึกษาโดยในปีนี้ก็เหมือนในทุก ๆ ปีที่ทางนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นสภานักเรียนโรงเรียน เป็นฝ่ายจัดกิจกรรมและฝึกซ้อมนักเรียนทั้งหมด

ซึ่งนักเรียนสภานักเรียนก็สามารถจัดงานให้กับคุณครูได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปีการศึกษา จึงแบ่งการจัดกิจกรรมเป็นสองระดับ คือ ระดับประถมและมัธยม โดยในกิจกรรมมีการแสดงการรำอวยพรโดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น การมอบพานและกรวยดอกไม้ การเจิมหน้าผาก
ทัดใบมะยมและผูกข้อมือสำหรับนักเรียนใหม่ สร้างความประทับใจและซาบซึ้งประทับใจให้กับครูและนักเรียนทุกคน