โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ Address: 253 หมู่ 16 บ้านปางผึ้ง

ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Phone: 053-382026

Fax: 053-383059

http://www.tzuchi.ac.th

 

https://www.google.com/maps/place/Chiangmai+Tzuchi+School+%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/@19.8906817,99.2272691,886m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x30d7328665220abf:0xa6127a617a5370c1!8m2!3d19.8906817!4d99.2294578?hl=th-TH